Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam
Trần Thị Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Trung Chánh, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Phương Thuý An
Trang: 12-22