Hội đồng biên tập

Tổng biên tập

GS.TS. NGUYỄN TRUNG KIÊN
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

Phó Tổng biên tập

TS. KIỀU XUÂN HÙNG
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

Thư ký Toà soạn

ThS. NGUYỄN LÊ ANH
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Hội đồng Biên tập

TS. KIỀU TUÂN
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM


GS.TS. CHU VĂN CẤP
Viện Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh


TS. KIỀU XUÂN HÙNG
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

 

GS.TS. HOÀNG THỊ CHỈNH
Đại học Kinh tế TP. HCM


TS. NGUYỄN THANH GIANG
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM


PGS.TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

 

PGS.TS. NGÔ CAO CƯỜNG
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

 

GS.TS. HỒ ĐỨC HÙNG
Đại học Kinh tế TP. HCM
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục

GS.TS. NGUYỄN TRUNG KIÊN
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM


PGS.TS. NGUYỄN VĂN LUÂN
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM


GS.TS. VÕ THANH THU
Đại học Kinh tế TP. HCM

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ NHUNG
Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

 

PGS.TS. NGUYỄN VĂN TẠO
Học viện Tài chính

 

PGS.TS. BÙI LOAN THUỲ
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

 

ThS. NGUYỄN LÊ ANH
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM


GS.TS. LƯƠNG XUÂN QUỲ
Học viện Nông nghiệp

Cộng tác viên trong nước

GS.TS. NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

GS.TS. ĐÀO CÔNG TIẾN
Đại học Kinh tế TP. HCM

GS.TS. VÕ TÒNG XUÂN
Trường Đại học Nam Cần Thơ

GS.TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN

Cộng tác viên nước ngoài

GS.TS. TRẦN VĂN HIỂN (Hoa Kỳ)

GS.TS.  NGUYỄN THÀNH NGHIỆP (Nhật Bản)

TS. ROD JENSEN (Hoa Kỳ)