Hướng dẫn gửi bài viết

Tạp chí Phát triển và Hội nhập (PT&HN) giới thiệu những thông tin, đăng tải kết quả các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kinh tế, Xã hội, Đào tạo, Giảng dạy của các cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Tạp chí xuất bản 02 tháng/kỳ và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học. Nhằm đáp ứng những chuẩn mực của một tạp chí khoa học, Toà soạn trân trọng đề nghị các tác giả gửi bài theo thể lệ sau:

I. YÊU CẦU CHUNG

 • Bài nhận đăng là những bài báo khoa học chưa từng công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền thông tin, tư liệu nghiên cứu và trích dẫn trong bài viết của mình.
 • Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (các từ ngữ thống nhất theo Từ điển bách khoa Việt Nam; các thuật ngữ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng nước ngoài; chữ viết tắt phải có chú thích từ gốc).
 • Bài báo là kết quả của công trình, đề tài nghiên cứu có cơ quan quản lý phải được phép công bố của cơ quan quản lý đó.

II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY

1. Hình thức

Bản thảo bài viết được viết dưới dạng file Microsoft Word hoặc công cụ tương tự, nội dung không quá 8000 từ với kiểu (font) chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 12, trừ các mục sau:

 • Tên bài viết: sử dụng font Times New Roman, size 14, in đậm.
 • Tên tác giả: sử dụng font Times New Roman, size 14, không in đậm.
 • Tên bảng, nội dung trong bảng, chú thích bảng, trích dẫn nguồn bảng: sử dụng font Arial, size 9. Tên bảng đặt phía trên bảng.
 • Tên hình, chú thích hình, trích dẫn nguồn hình: sử dụng font Arial, size 9. Hình ảnh sử dụng trong bài phải rõ nét và ghi rõ nguồn trích dẫn (nếu có). Tên hình đặt phía dưới hình.
 • Các công thức toán học phải được trình bày bằng phần mềm Mathtype hoặc Equation (không để dạng ảnh).

Tất cả các nội dung trong bài (Tên bài viết, tên tác giả, tiêu đề, đề mục 1, đề mục 2, đề mục 3, đoạn văn, tên hình, tên bảng, cách trình bày danh sách, công thức, phương trình, tài liệu tham khảo) đã được định dạng sẵn tại mục Kiểu (Styles) trên thanh công cụ nên tác giả có thể soạn thảo ngay trên file hướng dẫn trình bày này Hướng dẫn trình bày bản thảo.

2. Trình tự nội dung (tuân thủ đúng quy định cấu trúc nội dung của một bài báo khoa học)

Tên bài báo, Tóm tắt, Từ khóa: Bắt buộc viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nội dung phần Tóm tắt không quá 200 từ; Từ khóa không quá 06 từ).

Tên tác giả, đơn vị công tác. Đối với tác giả liên hệ: cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của tác giả liên hệ (Email, số điện thoại), địa chỉ gửi báo biếu.

Cấu trúc nội dung cơ bản:

 • Giới thiệu.
 • Cơ sở lý luận.
 • Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu.
 • Kết quả và thảo luận.
 • Khuyến nghị/ Giải pháp (nếu có).
 • Kết luận.
 • Lời cảm ơn (nếu có).
 • Tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong nội dung bài báo phải liệt kê ở mục "Tài liệu tham khảo" và được đánh số theo thứ tự alphabet. Cách trình bày như sau:

Cách trích dẫn trong bài: (Tên tác giả[dấu cách]năm công bố).

 • Trích dẫn tiếng Việt: một tác giả duy nhất (Anh 2014), hai tác giả (Anh và Tuyền 2015), nhiều hơn hai tác giả (Anh và cộng sự 2015).
 • Trích dẫn tiếng Anh: một tác giả (Ziv 2014), hai tác giả (Ziv & Reid 2015), nhiều hơn hai tác giả (Ziv et al. 2023)

Cách trình bày danh sách tài liệu tham khảo ở cuối bài viết:

Sách: Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách, tài liệu, kỷ yếu bằng chữ nghiêng. Tên nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức, Hà Nội.

Luận văn, luận án: Tên Tác giả được viết tắt theo quy định (Năm nhận được học vị Tiến sỹ hoặc Thạc sĩ). Tên luận án Tiến sĩ hoặc luận văn Thạc sĩ bằng chữ nghiêng. Tên cơ sở đào tạo.

Trần Thanh Trà (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe Vinfast của khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Chương sách: Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên chương sách. Tên sách, lần tái bản (nếu có) in nghiêng. Tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

Brown B. & Aaron M. (2001). The politics of nature. In: Smith J (Ed), The rise of modern genomics, 3rd edition. Wiley, New York, pp 230 – 257.

Bài báo trong tạp chí: Tên tác giả (Năm công bố). Tên bài. Tên tạp chí/tên sách, tập, số: trang, mã DOI (nếu có).

Nguyễn Thanh Tuyền và Nguyễn Lê Anh (2015). Mối quan hệ hữu cơ giữa thể chế, cơ chế, chính sách, cơ chế điều hành và hành vi ứng xử. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 22(32): 3-9.

Marcel J.J., Barr P.S. & Duhaime I.M. (2011). The influence of executive cognition on competitive dynamics. Strategic Management Journal, 32(2): 115-138. Doi:https://doi.org/10.1002/smj.870.

Nguồn trực tuyến: Tên tác giả (Năm công bố). Tên tài liệu. Đường dẫn đến tài liệu. Thời gian truy cập.

VnExpress. ROA, ROE là gì? Truy cập từ https://vnexpress.net/roa-roe-la-gi-4304366.html. Ngày truy cập: 25/12/2022.

Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh, quyết định, thông tư, văn bản pháp luật: Tên cơ quan ban hành (Năm ban hành). Tên văn bản in nghiêng. Số văn bản, ngày/ tháng/ năm.

Quốc hội Việt Nam (2003). Luật Khoa học và Công nghệ. Số 29/2013/QH13.

Lưu ý: Nếu sử dụng phần mềm trích dẫn tự động (Endnote, Mendeley…) thì sử dụng Kiểu (Style) Business Ethics.

III. GỬI BÀI

Tất cả các bản thảo xin gửi đến Ban biên tập Tạp chí:

Tầng 2, Tòa nhà 141 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: tapchi_pthn@uef.edu.vn

Hotline: 0983.733.799 

Tác giả được biếu 01 cuốn tạp chí có đăng bài của mình. Những bài viết chưa được đăng sau 6 tháng, Tạp chí mong nhận được bài viết khác của tác giả.