Liên hệ

Văn phòng tòa soạn Tạp chí Phát triển và Hội nhập

Tầng 2, Tòa nhà 141 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0983.733.799 

Email: tapchi_pthn@uef.edu.vn