Hướng dẫn tạo tài khoản phản biện
  • Tác giả cần tạo tài khoản để thẩm định bài báo cho Tạp chí Phát triển & Hội nhập. Tác giả tự chịu trách nhiệm về tài khoản của mình.
  • Để đăng ký tài khoản, vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu trong mục Đăng ký ở góc trên bên phải trang web của Tạp chí.
  • Sau khi đăng ký tài khoản, tác giả tiến hành đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu, sau đó nhấp vào nút Đăng nhập. Phản biện có thể xem hoặc tải xuống các bản thảo được giao để phản biện và gửi nhận xét của mình cho biên tập viên và tác giả.

           Website đang cập nhật.