Hướng dẫn phản biện bài viết
  • Sau khi nhận thư mời phản biện (qua email) của Tạp chí, chuyên gia phản biện cần phản hồi về việc tham gia hay không trong một khoảng thời gian quy định; Chỉ đồng ý phản biện các bài báo thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
  • Chuyên gia phản biện không được phép liên hệ trực tiếp với tác giả bài báo nếu không có sự cho phép của Tổng biên tập; Cần từ chối phản biện nếu có tham gia vào nghiên cứu được bình duyệt.
  • Không được phép sử dụng các thông tin, kết quả nghiên cứu đang trong quá trình bình duyệt vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của bất kỳ người nào khác; Không được phép chia sẻ bản thảo với bất kỳ đồng nghiệp nào khác nếu không có sự cho phép của Tổng biên tập.
  • Quá trình phản biện các nghiên cứu cần đảm bảo tính công bằng và khách quan. Chuyên gia phản biện nên đọc bài viết một cách nghiêm túc và gửi phản hồi lại cho Ban biên tập các yêu cầu mà tác giả nghiên cứu cần thực hiện như chỉnh sửa, bổ sung, hoặc cần hoàn thiện thêm trước khi bản thảo nghiên cứu được chấp nhận xuất bản. Nếu từ chối bản thảo thì cũng cần phản hồi lý do từ chối.
  • Cần gửi lại bản nhận xét trong khoảng thời gian quy định của toà soạn. Nếu muốn gia hạn thêm thời gian, cần phải thông báo kịp thời cho Ban biên tập.