Hướng dẫn tạo tài khoản tác giả
  • Tác giả cần tạo tài khoản để gửi bài báo cho Tạp chí Phát triển & Hội nhập. Tác giả tự chịu trách nhiệm về tài khoản của mình.
  • Để đăng ký tài khoản, vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu trong mục Đăng ký ở phía góc trên bên phải trang web của Tạp chí.
  • Sau khi đăng ký, tác giả có thể đăng nhập vào website bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu, sau đó nhấn nút Đăng nhập. Tác giả có thể gửi bản thảo của mình và theo dõi tiến trình của nó.

           Website đang cập nhật.