Hướng dẫn tạo tài khoản tác giả
  • Người dùng chọn ô “Đăng ký” (góc phải phía trên trang web Tạp chí) và sau đó điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (các trường bắt buộc kê khai được đánh dấu *) để tiến hành đăng ký tài khoản, gồm: Họ và tên, Email đăng nhập, Mật khẩu.
  • Tiếp theo, Người dùng cần tích chọn các ô theo yêu cầu cam kết bảo mật và nhận thông báo của Tạp chí.
  • Cuối cùng, Hệ thống sẽ gửi Thư xác nhận đến địa chỉ Email mà Người dùng đã cung cấp. Sau khi bấm vào đường dẫn xác nhận, Người dùng đã hoàn tất việc Đăng ký.
  • Sau khi đã tạo tài khoản thành công, Người dùng sử dụng Tên đăng nhập (Email) và Mật khẩu hiện có để đăng nhập vào hệ thống. Trong trường hợp quên mật khẩu, Người dùng vui lòng chọn Quên mật khẩu” để tạo mật khẩu mới và tiến hành đăng nhập với Mật khẩu đã được thay đổi.