Tác động xã hội, lòng tin và quyết định chọn nơi mua thực phẩm tươi sống của người dân tại TP. Hồ Chí Minh
Lê Thị Minh Tuyền, Thái Trí Dũng
Trang: 80-87