Số 69 (79) Tháng 03-04/2023: Điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương
Võ Thanh Hải, Nguyễn Thuý Hằng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Nguyễn Huệ Miên, Phạm Phương Kha & Hà Huyền Trân
Trang: 11
Ngô Cao Cường, Phạm Thị Trang, Nguyễn Ngọc Tuyến, Lê Duy Phúc & Chung Thị Thu Trang
Trang: 100