Số 64 (74) Tháng 05-06/2022: Chính sách chuyển đổi kinh tế số của EU và những gợi ý cho Việt Nam
Vũ Thanh Tùng, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Trần Quý, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Tuấn Minh & Nguyễn Hải Minh
Trang: 10
Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phạm Thị Thùy Dương, Lâm Chí Vỹ & Nguyễn Hồng Hà
Trang: 48
Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Kiều Tiên & Huỳnh Tấn Khương
Trang: 79
Phạm Quốc Hải, Nguyễn Doãn Mai Phương, Trương Thu Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Hằng & Nguyễn Tấn Đạt
Trang: 96
Nguyen Vuong Hoai Thao & Tran Qui Vinh
Trang: 125