Số 71 (81) Tháng 07-08/2023: Chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ tại thị trường Việt Nam
Trần Thị Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Trung Chánh, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Phương Thuý An
Trang: 12-22
Huỳnh Thị Thu Thảo, Đoàn Huỳnh Như Sao, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Tấn Đạt
Trang: 65-74